SUSTENABILITATE

Politicile de sustenabilitate în industria vinului ocupă un loc prioritar în obiectivele de dezvoltare ale Grupului de Vinării Purcari, pentru că ținem la integritatea patrimoniului natural și uman căruia îi datorăm excelența vinurilor noastre de tradiție.

Credem că prin investirea constantă și continuă în bunăstarea naturii și a potențialului uman putem să transmitem mai departe filosofia Grupului de Vinării Purcari.

SCOPURILE DE SUSTENABILITATE

Grupul de Vinării Purcari s-a raliat la politici de sustenabilitate conform standardelor internaționale. Am definit eficiența și economia energetică, dar și conservarea potențialului natural ca parte inerentă a strategiilor noastre pe termen lung.
Grupul a înregistrat o serie de progrese semnificative pe segmente de:

Eficiență energetică – Grupul a instalat un sistem fotovoltaic din 448 de panouri Longi mono-cristaline de circa 450 W fiecare.

Reducerea amprentei CO2 – Grupul a achiziționat vinificatoarele Mythos pentru reutilizarea CO2 în procesul de fermentație.

Reciclare – Grupul aplică o Politică de colectare și sortare a sticlei, cartonului și altor deșeuri nealimentare.

Procesarea apelor – Grupul a modernizat instalația de procesare a apelor uzate, rezultate din producerea vinului.

Irigarea podgoriilor – Grupul dispune de un sistem de irigare prin picurare subterană complet automatizat.

FUNDAȚIA PURCARI

Grupul de Vinării Purcari își fundamentează activitatea inclusiv pe inițiative sociale pornite prin intermediul Fundației Purcari, o entitate necomercială, creată pe 25 mai 2022, ca urmare a imboldului de aliniere a modelului său de afaceri la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și al determinării grupului de vinării de a pune bazele unei dezvoltări sustenabile de mediu și sociale.

Misiunea fundației este de a susține ridicarea nivelului de trai în comunitățile dezavantajate din Republica Moldova și nu numai, prin promovarea unui mediu sustenabil, de împuternicire, egalitate și durabilitate, împreună cu partenerii noștri, și prin intermediul inițiativelor sociale, medicale, sportive, educaționale și culturale.

Vezi mai mult

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța Corporativă în Grupul de Vinării Purcari presupune un set de principii și recomandări pe baza cărora conducerea companiei își poate exercita prerogativele de conducere și control, cu scopul de a-și atinge obiectivele prin implementarea strategiei adoptate și având întotdeauna o conduită corectă față de clienți, stakeholderi, acționari, investitori și autorități de supraveghere.

Grupul respectă un echilibru adecvat de aptitudini, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență, care le permite să-și îndeplinească în mod eficient sarcinile și responsabilitățile respective.

Grupul de Vinării Purcari apreciază managementul responsabil și transparent și își propune să informeze cu acuratețe și să mențină încrederea tuturor părților interesate, cu aplicarea principiilor definite în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.