Hotărârile Consiliului de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED pentru aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual pentru 2023, propunerea de plată a dividendelor și aspecte asociate.

Consiliul de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”) a hotărât următoarele:

 1. Aprobarea și publicarea Raportului Financial Anual pentru 2023 care include Situațiile Financiare finale auditate separate ale Societății, Situațiile Financiare finale auditate și consolidate ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited („Grupul”) pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Situațiile Financiare în format ESEF, inclusiv etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare consolidate 2023, Raportul Consiliului de Administrație al Societății, Declarația privind Guvernanța Corporativă și Raportul Auditorilor Independenți ai Societății pe baza acestor situații financiare („Raportul Financiar Anual 2023”).

Raportul Financiar Anual 2023 va fi prezentat la următoarea Adunare Generală Anuală a acționarilor, programată pentru data de 22 mai 2024 („AGA”).

 1. Propunerea aprobării plății dividendelor de către următoarea AGA din profiturile obținute în anul financiar 2023 în mărime de 0,65 RON pe acțiune ordinară, plătite tuturor acționarilor Societății, și inclusiv aprobarea următoarelor date:
 • ex-date: 26.07.2024
 • data de înregistrare: 29.07.2024;
 • data de plată: în sau aproximativ 16.08.2024;

Hotărârile Consiliului de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (‘Societatea’) pentru aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual pentru 2022.

Consiliul de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (‘Societatea’), a hotărât următoarele:

 1. Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzand etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2022 consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație), Declarația privind Guvernanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare, au fost revizuite și luate în considerare și s-a decis unanim ca aceste situații financiare, împreună cu raportul auditorilor sa fie aprobate și adoptate, iar Dl. Victor Bostan si Dl. Vasile Tofan în calitate de Directori ai Societății, și Victor Arapan în calitate de Director Financiar sunt autorizați să semneze rapoartele financiare în numele Consiliului de Administrație și să prezinte acestea la Adunarea Generală a Acționarilor. Raportul Financiar Anual este atașat.
 2. Raportul Consiliului de Administrație a fost luat în considerare și aprobat, și s-a decis unanim că acesta va fi semnat de către Secretarul Societății, pentru și din numele Consiliului de Administrație.

De asemenea, Purcari Wineries Public Company Limited își informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 28 aprilie 2023, ora 18:00, Raportul Financiar Anual, precum și Raportul de remunerare al Directorilor executivi și neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, este disponibil pe website-ul Companiei.

Hotărârile Consiliului de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (‘Societatea’) pentru aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual 2021.

Consiliul de Administrație al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (‘Societatea’), a hotărât următoarele:

 1. Raportul Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzand etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2021 consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (Consiliul de Administrație), Declarația privind Guvernanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare, au fost revizuite și luate în considerare și s-a decis unanim ca aceste situații financiare, împreună cu raportul auditorilor sa fie aprobate și adoptate, iar Dl. Victor Bostan, Dl. Vasile Tofan în calitate de Directori ai Societății și Victor Arapan în calitate de Director Financiar sunt autorizați să semneze rapoartele financiare în numele Consiliului de Administrație și să prezinte acestea la Adunare Generala a Acționarilor.
 2. Raportul Consiliului de Administrație a fost luat în considerare și aprobat, și s-a decis unanim că acesta va fi semnat de către Secretarul Societății, pentru și din numele Consiliului de Administrație.

De asemenea, Purcari Wineries Public Company Limited informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 29.04.2022, raportul anual aferent exercițiului financiar 2021 este disponibil pe website-ul societății.

Aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual 2020

Purcari Wineries PCL își informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 29.04.2021, este disponibil raportul anual aferent exercițiului financiar pentru 2020 pe website-ul Companiei.

Aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual 2019

Purcari Wineries PCL își informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 29.04.2019, este disponibil raportul anual aferent exerciuțiului financiar pentru 2019 pe website-ul Companiei.

Aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual 2018

Purcari Wineries PCL informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 30.04.2019, ora 9:00, este disponibil raportul anual aferent exercițiului financiar pentru 2018 pe website-ul Companiei.

Aprobarea și publicarea Raportului Financiar Anual 2017

Raportul Anual pentru exercițiul financiar 2017 este disponibil pe website-ul Companiei și este atașat.

Tabel Sumar Financiar

 • Raport Anual
 • Situații Financiare Consolidate
 • Situații Financiare Consolidate - ESEF
 • Situații Financiare Separate
 • Situații Financiare Separate - ESEF (xHTML)
 • Raport de Remunerare